İnternet IP Adresiniz : ip adresim'i tekrar sorgula

Lan (Local) IP Adresiniz : 3.227.249.234

3.227.249.234

IP Adresi Nedir ?

IP adresi, internete bağlı olan bilgisayarların birbirleri ile iletişime geçebilmelerini sağlayan kimlik numaralarıdır. IP adresleri 3.227.249.234 şeklinde olup sadece rakamlardan oluşur. Burada her bir blok, içinde bazı tanımlayıcı bilgiler içerir.

Fakat bu rakamların kullanıcılar tarafından akılda tutulması zor olacağından IP adresleri, DNS sistemleri aracılığı ile kendisine atanan isimler ile kullanılırlar. Böylelikle kullanıcılar, ip adresini yazmak yerine ip adresine atanan ismi yazarak sunucularla iletişime geçerler. DNS sistemleri kullanıcı tarafından yazılan bu ismi, tanımlı olduğu ip adresine dönüştürerek ip'ler arası bağlantının kurulmasını sağlarlar.

Örneğin bir web sitesine girmek için yazılan site adı, aslında söz konusu web sitesinin bulunduğu sunucunun ip adresi'ne DNS sistemi tarafından atanan isimdir. Yani ip adresi için atanan bu isim olmasaydı kullanıcılar, web sitelerine girmek için isim yerine ip adresi yazmak zorunda kalacaklardı.

Kullanıcı tarafından girilen web sitesinin adı, DNS sistemi aracılığı ile tanımlı olduğu ip adresine dönüştürülerek, kullanıcı ip adresi ile yayının yapıldığı sunucunun ip adresi arasında bağlantı sağlanır. Böylelikle karşılıklı iki ip adresi arasında gerçekleşen veri alış verişi ile kullanıcıların web sitesini görmesi ve sitede işlem yapması sağlanır.

Diğer bir taraftan ip adresleri, uzak masa üstü bağlantı işlemlerinde isimsiz olarak doğrudan kullanılırlar. Bunun için ip adresim sayfasından bağlanacağınız bilgisayarın veya size bağlanılması için kendi bilgisayarınızın ip adresini öğrenebilir ve iki ip adresi arasında veri alışverişi sağlayarak işlem yapabilirsiniz. Bu tür bağlantılar, iki tarafında online olması durumunda şifreli olarak gerçekleştirilebilir. Bağlanılmak istenen IP adresinin şifresi girilmeden veya söz konusu bağlanılacak olan IP adresi online olmadan bağlantı kurulamaz.

Netice itibari ile internet üzerinde bilgisayarlar arasında yapılan her türlü bağlantı, veri gönderme, veri alma vs. gibi işlemler, ip adreslerinin birbirleri ile olan iletişimleri sonucu gerçekleşir. Şayet IP adresi diye bir kimlik olmasaydı internet diye bir şey olmazdı.

Aynı zamanda IP adresleri içlerinde taşıdıkları tanımlayıcı bilgiler sayesinde, bilgisayar ile yasal olmayan herhangi bir işlemin gerçekleştirilmesi durumunda adres ve konum tespiti için de kullanılırlar.

IP Adresleri Static IP ve Dinamic IP olmak üzere ikiye ayrılır.